Vanliga frågor SuperSnöret appen

Hur får jag mer information om en specifik pärla?

För att komma till informationsskärmen för en specifik pärla kan du trycka på den i SuperSnörets tidslinje eller spiral. På informationsskärmen visas sedan pärlans numrering i snöret. Du kan även anpassa pärlans kommentar eller ta bort en pärla ur snöret. Det är också möjligt att dela informationen om pärlan med någon, till exempel om man har fått en ny pärla och vill informera vårdnadshavaren om det.

Hur tar jag bort en pärla?

Om du oavsiktlig har tillfogat en pärla eller om följden inte stämmer kan du ta bort en pärla ur snöret. I spiralen eller tidslinjen trycker du på pärlan som inte stämmer. Du kommer då in i pärlans informationsskärm där du kan ta bort pärlan genom att trycka på knappen “ta bort pärlan”.

Hur lägger jag till en glömd pärla?

Tryck på plustecknet för att komma till skärmen “lägga till en pärla”. Under texten “när fick du pärlan” kan du trycka på pilarna upp och ner. På en iPhone kan du hoppa en dag eller en vecka tillbaka. På en iPad kan du även hoppa en månad tillbaka. Snöret längst ner på skärmen följer med och pärlan blir infogat vid den blå pilen.

Hur anpassar jag om två pärlor står i fel följd?

Om det finns pärlor som står i fel följd kan man lösa detta på två sätt. Om pärlorna har samma datum kan du på pärlans informationsskärm flytta den till vänster eller till höger:

Om pärlorna har olika datum kan du flytta en pärla till ett annat datum på pärlans informationsskärm.

SuperSnöret till en annan eller ny telefon eller surfplatta

Du kan dela SuperSnoret med någon på två sätt. Antingen delar du hela SuperSnöret som en bild eller så delar du en specifik pärla med tillhörande information. Gå till spiralen eller informationsskärmen av en en specifik pärla och tryck på följande ikon:

Om du istället vill använda ett SuperSnöre på en annan apparat, väljer du ikonen:

Sedan väljer du Skicka Supersnöre. För mer information, läs detta dokument.

Kan jag markera att vissa pärlor fortfarande ska hämtas ut från sjukhuset?

Det kan hända att du redan har några pärlor i Appen som du inte har fått som riktiga pärlor på ditt snöre ännu. Då kan du markera i appen vilka pärlor du fortfarande ska få. Titta först i tidslinjen från och med vilken pärla du har tillgodo och selektera sedan följande ikon:

Du kan markera från och med vilken pärla du fortfarande har tillgodo. Dessa pärlor visas då i en lite ljusare färg:

Andra frågor om SuperSnöret Appen?

Om du har en annan fråga om SuperSnöret Appen kan du använda kontaktformuläret som finns på Momentous Apps hemsidan (www.momentousapps.com/contact/).

 

Senaste ändringen: 22-03-23.